Kommunikation & varumärkesutveckling

Välkommen!

Företaget är en liten och flexibel konsultbyrå med specialisering på utveckling av varumärken och kommunikation. Våra målgrupper är etablerade företag och organisationer som är i behov av förändring men också start-ups som söker en tydlig position att växa inom. För bästa effekt på samarbetet bör uppdragsgivaren dela vår syn på varumärkets betydelse för affärsverksamheten och kommunikationens möjligheter att stärka konkurrenskraften.

Väl fungerande kommunikation är en framgångsfaktor för varje företag eller organisation i dagens moderna samhälle. Med en effektiv, genomtänkt och välplanerad kommunikation vinner organisationen intern motivation, attraktionskraft hos kunderna och förtroende på marknaden. Vi analyserar utgångsläget och förutsättningarna för en effektivare kommunikation internt och externt och föreslår förändringar och förbättringar. Vi har också kraft och resurser för att utveckla kommunikativa koncept och praktiska åtgärder för att skapa hållbara värden åt våra kunder.

Arbetsmodell

Affärsmodellen är enkel och bygger på projektägande och det övergripande ansvaret som säkerställer kvalitet i leveransen. Utförandet genomförs i regel med hjälp av kontrakterade frilansande strateger, kreatörer och producenter. Projektledaren har kundansvaret och leder processerna i varje uppdrag. Projektledaren sätter också samman det mest lämpliga team som uppdragsgivaren behöver för det specifika uppdraget.
Alla våra genomförda uppdrag bygger på erfarenhet och förtroende, kreativitet, tydlig målinriktning och resultatorientering.

Vi jobbar med fasta offerter eller retainer fee-avtal när löpande rådgivning är nödvändig. Alla uppdrag dokumenteras i projektbeskrivning med tydliga syften, målsättningar och metoder. Utvärdering ingår i alla uppdrag som konsulterna genomför.

Varumärke

Med många års erfarenhet från varumärkesutveckling som spänner från kommersiella vinstdrivande företag – nystartade eller etablerade – till ideella organisationer, kommuner och myndigheter, har vi bredden som behövs för att skapa effektiva positioneringar som attraherar valda målgrupper. Vi har den strategiska erfarenhet som krävs för att göra de relevanta analyserna, de slagkraftiga strategierna och de attraktiva kommunikativa koncepten. Vi smälter samman det strategiska med det kreativa till innehåll och uttryck som särskiljer din organisation från andra aktörer på marknaden.

Kommunikation

Med en bred bakgrund från de flesta delar på kommunikationspaletten kan vi bistå med rådgivning och konkreta åtgärder inom intern kommunikation, medierelationer och PR, marknadskommunikation och krisberedskap. Vi bidrar med planering och genomförande av kommunikationsåtgärder, utvärdering och uppföljning. Vi har också god erfarenhet av att coacha VD:ar, ledningsgrupper eller kommunikationschefer i konsten att skapa kommunikation som ligger i linje med affärsidé och –strategier med syfte att skapa effektiva lösningar som stödjer organisationens affärs- eller verksamhetsprocesser.

Produktion

Företaget har kompetens och resurser att utföra produktioner inom företrädesvis digital kommunikation men också inom film, trycksaker och andra produktioner. Utifrån givna strategier och kreativa koncept gör vi formgivning fram till färdiga produktioner av till exempel webbplatser och kommunikation på andra digitala plattformar.

Inspiration

Flera års erfarenhet från att driva såväl PR- som reklambyråer gör att kundlistan vuxit sig lång under årens lopp. Företagets ägare har arbetat med uppdragsgivare som Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Atria Concept (Sibylla), Stockholms stad, Småföretagarnas A-kassa, Blekinge Tekniska Högskola, Hyresgästföreningen och Swedfund. Vi har stor vana av undervisning, föreläsningar och seminarier och delar gärna med oss av våra erfarenheter från en mångårig verksamhet inom kommunikation och varumärkesutveckling.

Organisation

Företaget ägs och drivs av Jan Ferlin som tidigare varit VD och delägare i byråer som Rikta Kommunikation, Spirit Stockholm och Kasselring & Co. Jan har också arbetat som kommunikationschef på Hyresgästföreningen. På grund av dagens högt ställda krav på flexibilitet och rörlighet har vi knutit till oss en rad professionella frilansande strateger, kreatörer och producenter som sätts samman i arbetsgrupper utifrån uppdragsgivarens specifika behov av resurser, erfarenhet och kunskap. Vi har samarbetsavtal med ett flertal projektledare och strateger, kreatörer och producenter.

Kontakt

Jan Ferlin

Kölnagatan 8
120 64 Stockholm

Badstrandsvägen 12
795 70 Vikarbyn

072-708 10 29

jan@janferlin.com